صفحه اصلی/انجمن ها/کتابخوان اونیکس/به روز رسانی ها/به روز رسانی کتابخوان های اونیکس بوکس N96 به نسخه 1.8.2