صفحه اصلی/انجمن ها/کتابخوان اونیکس/به روز رسانی ها/به روز رسانی کتابخوان های اونیکس بوکس سری C67ML به نسخه 1.8.2